45years3.jpg

Met Duikvereniging SUBMARINE een veilige

sprong in de avontuurlijke diepte!

Kijk ook op onze Facebook pagina

 

Heb je altijd al een kijkje onderwater willen nemen, of wil je op een verantwoorde manier je grenzen opzoeken met technisch duiken?

Ben je sportief en wil je tijdens de zwembadtraining je conditie en je duikvaardigheden meten met je duikmaatjes? Houd je van een duikje in de bar na de training?

Kom naar Duikvereniging SUBMARINE !

 

Duikvereniging Submarine is de leukste NOB-duikvereniging van Tilburg.
We bieden trainingen en opleidingen aan volgens de hoogste nationale en internationale standaarden. (Zie hiervoor submenu “Opleidingen”).
Deze opleidingen worden gegeven door onze NOB gecertificeerde instructeurs.
Zwembad “de Reeshof” in Tilburg is onze thuisbasis. Hier trainen wij elke week onze techniek en conditie. Naast heel veel opleidingsmogelijkheden biedt

Duikvereniging Submarine ook heel veel extra  “FUN”. Zo organiseren wij vele duikactiviteiten en evenementen. Zoals, clubduiken in Nederland oa. (Zeeland), België oa. de Ardennen of elders, Wrakduiken op de Noordzee en culinaire evenementen/activiteiten. (Zie hiervoor submenu “Agenda”).

Duikvereniging Submarine stelt duikers instaat om de duiksport met plezier uit te oefenen, waarbij veiligheid voorop staat.

Sinds 2015 is Duikvereniging Submarine ook bezig met FREEDIVING een geheel andere tak van de duiksport.

 

Duikvereniging Submarine is aangesloten bij de Nederlandse Onderwatersport Bond, de NOB.

De NOB is aangesloten bij de C.M.A.S., een wereldwijde organisatie waarin duikorganen verbonden zijn,. De brevetten die je bij Duikvereniging Submarine behaald zijn hierdoor ook wereldwijd erkend. Wanneer je al in het bezit bent van brevetten of diploma's van andere organisaties is het mogelijk om bij ons in te stromen op het volgende niveau.

 

 

Komt gerust eens informeren en vrijblijvend een training meemaken. Een van onze ervaren instructeurs zal alle vragen beantwoorden en je begeleiden bij de training. 

Neem contact op met het secretariaat van Duikvereniging Submarine:
Kees Verwater / Patrick Cruijssen Secretariaat

Disclaimer

Ondanks de zorg en aandacht die Duikvereniging Submarine Tilburg aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat de informatie die op deze site wordt gepubliceerd onjuist of onvolledig is.

De informatie op www.duikvereniging-submarine.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie overnemen, openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Duikvereniging Submarine Tilburg. Het ontwerp van deze website is auteursrechtelijk beschermd en mag zonder toestemming niet gebruikt of gekopieerd worden.

Duikvereniging Submarine Tilburg kan er niet voor instaan dat de informatie op www.duikvereniging-submarine.nl geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Binnen deze website zijn relevante externe links opgenomen. Duikvereniging Submarine Tilburg is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waarnaar wordt verwezen.

Duikvereniging Submarine Tilburg sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.duikvereniging-submarine.nl of met het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of als gevolg van de tijdelijke onmogelijkheid om te kunnen raadplegen

Het is niet toegestaan om de normale werking van deze site te verstoren of de integriteit daarvan te schenden. Hieronder wordt mede begrepen het veranderen van de inhoud, evenals het kraken en hacken van de website.

De site is ontworpen voor schermgrootte 1024 x 768 en in ieder geval te bekijken met de browsers Mozilla firefox (versie 3.0 of hoger), Microsoft Internet Explorer (versie 7.0 of hoger), Safari (versie 4.0.5 of hoger) en Google Chrome (versie 5.0 of hoger).

Return to Home