Duikkeuring

Duiken is een enerverende en belastende activiteit, niet geheel van risico’s ontbloot. Tijdens het duiken wordt het lichaam blootgesteld aan hoge drukken. Tevens wordt er lucht of een gasmengsel onder hoge druk ingeademd. Dit kan tijdens het duiken, maar ook erna, medische problemen geven. Iedereen die gaat duiken loopt deze risico’s of hij of zij gezond is of niet.

Een periodieke medische keuring, verricht door een arts met specifieke duikgeneeskundige kennis en ervaring, brengt eventuele risico’s op medische problemen als gevolg van sportduiken in kaart. Resultaat van de keuring is een gefundeerd advies of het voor jou medisch veilig is de duiksport te beoefenen. Bij geschiktheid wordt een medische verklaring voor het sportduiken afgegeven.

De eisen die aan de frequentie van een medische keuring ten behoeve van sportduiken worden gesteld verschillen per duikorganisatie en verschillen tevens per land. De Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB) vereist van duikers onder de 50 jaar een medische keuring per 3 jaar en indien ouder dan 50 jaar zelfs jaarlijks. PADI (Professional Association of Diving Instructors) vereist van haar cursisten een ingevulde medische vragenlijst en op indicatie een medische keuring. Een jaarlijkse medische keuring voor het sportduiken is verplicht in landen als Egypte, Frankrijk en Spanje. Vaak dient het keuringsbewijs al getoond te worden bij het huren van eventuele apparatuur.

Ben je nog nooit medisch gekeurd en start je met duiken? Dan blijft de eerste keuring, de aanvangskeuring, verplicht. De belangrijkste reden voor deze eerste keuring is dat we daarmee een duidelijk signaal afgeven aan nieuwe cursisten: duiken is een veilige sport, maar er zijn risico’s en bij bepaalde medische aandoeningen is dat risico groter dan anders. Bij de aanvangskeuring legt de duikerarts ook uit wanneer je eventueel weer opnieuw contact moet opnemen met een duikerarts.

Ben jij NOB duikinstructeur? Ook dan blijft voor jou de medische jaarlijkse (vanaf 50 jaar of ouder) of driejaarlijkse (onder de 50) keuring verplicht.

Doe hier de Duikmedische Zelftest: https://www.medischecheckvoorduikers.nl/

Als lid kun je deelnemen aan de jaarlijkse keuring door onze duikarts. Richt hiervoor je vraag aan keuring@duikvereniging-submarine.nl.