VOG en Vertrouwenspersoon

De VOG

Met ingang van het seizoen 2019 stelt Duikvereniging Submarine een Verklaring Omtrent Gedrag verplicht voor alle (vrijwilligers) en instructeurs die direct met onze leden werken. Duikvereniging Submarine wil een veilige en betrouwbare vereniging zijn voor al haar leden. We conformeren ons hierbij aan de gedragsregels van NOC*NSF te vinden via deze link. .

Het aannamebeleid voor vrijwilligers bestaat uit verschillende onderdelen waardoor het bestuur een beeld krijgt van de vrijwilliger welke  een functie binnen de vereniging wil gaan vervullen. Voordat Submarine iemand als vrijwilliger in de vereniging opneemt, worden de onderstaande stappen doorlopen:

  • het houden van een kennismakingsgesprek
  • het controleren van eventuele referenties
  • om de 3 jaar een nieuwe VOG vernieuwing
  • het bekend maken van de vrijwilliger met de gedragsregels van Duikvereniging Submarine
  • Submarine behoud het recht om bij twijfel de aanvraag te weigeren.

De vertrouwenspersoon

De vereniging vindt het van belang dat iedereen van zijn of haar sportactiviteiten kan genieten. Een actieve en sportieve vereniging waar iedereen zich thuis voelt, ongeacht iemands sportieve capaciteiten of achtergrond. De vertrouwenspersoon binnen de vereniging is aangewezen door het dagelijks bestuur en is een persoon aan wie men vertrouwelijke en persoonlijke zaken kwijt kan. Ze heeft als doel het behartigen van de belangen en het ondersteunen van haar leden. De vereniging wil op deze manier ertoe bijdragen dat er binnen de vereniging serieus wordt omgegaan met het voorkomen en bestrijden pesten, discriminatie, sociale veiligheid, geweld, seksuele intimidatie en/of andere ongewenste gedragsvormen.  Duikvereniging Submarine verplicht haar actieve vrijwilligers en instructeurs om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te vragen. Hiermee wordt nagegaan of iemands gedrag uit het verleden geen bezwaar oplevert voor het opleiden of trainen van (minderjarige) duikers. Elk lid (of de ouders van) van Duikvereniging Submarine kan zich wenden tot de vertrouwenspersoon als men over integriteitsschendingen of vermoedens daaromtrent wil spreken. Het gaat daarbij te allen tijde om een vertrouwelijk contact.

De vertrouwenspersoon valt onder directe verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur. De rapportage van de vertrouwenspersoon wordt altijd vertrouwelijk behandeld. De vertrouwenspersoon binnen de vereniging is: Jurgen Blom.


Jurgen Blom
Vertrouwenspersoon